Helgerudkvartalet i Sandvika

Signert kontrakt med Skanska som underentreprenør
Top Image

Helgerudkvartalet i Sandvika

Signert kontrakt med Skanska som underentreprenør
Logo
23.01.2024

Helgerudkvartalet – et moderne og fremtidsrettet Sandvika

Ny kontrakt med Skanska som underentreprenør på prosjektet Helgerud kvartalet i Sandvika.

Prosjektet er på til sammen ca. 56 000 m2, der Skanska er totalentreprenør. Hele prosjektet skal miljøsertifiseres i BREEAM på nivå Excellent. Det nye Helgerudkvartalet vil være den første store utbyggingen av nye Sandvika sentrum øst.

Gjennom blanding av ulike funksjoner og høy arealtetthet, vil prosjektet vise vei mot et aktivt, urbant og framtidsrettet Sandvika. Andenæs Eiendom AS, som er tiltakshaver for Helgerudkvartalet, eies av den lokalt tilknyttede Andenæsfamilien som har et sterkt engasjement for en positiv utvikling av Sandvika som by.